Vianočné Košice - termín zaplatenia poplatku je do 15. 11. 2017 !!!

06.10.2017 07:58

Pozývame milovníkov vianočnej atmosféry, jagotu svetiel, horúceho punču, vône všelijakých dobrôt na vianočné trhy do Košíc dňa 9. 12. 2017. Okrem toho môžete navštíviť zaujímavé historické a kultúrne pamiatky metropoly východu. Odchod autobusu z Nitrianskeho Rudna je o 8,00 hod. Cena zájazdu pre všetkých 17 €. Predbežné záväzné nahlasovanie je z dôvodu objednávky kapacity autobusu. Nahlasovenie u predsedu KST OTLAK (0908 227 340). 

Poplatok je potrebné zaplatiť do 15. 11. 2017. Po tomto termíne, ak neuhradíte, budete vyradení zo zoznamu prihlásených. Ďakujeme za porozumenie. 

 

Podumajce, nebanujce.