Výročná členská schôdza.

    Tradičné bilancovanie uplynulého roka, ktoré sa konalo v zasadačke Obecného úradu otvoril predseda KST-Otlak za účasti asi 25 našich členov.
Vypočuli sme činnosť nášho klubu v roku 2012, aktivity, hospodárenie a zámery klubu na tento rok. Ide hlavne o zlepšenie činnosti našich vysokohorských turistov pod vedením inštruktorov VHT a aj nákup vybavenia pre túto činnosť. Náš klub sa dostáva do jubilejného 15r. pôsobenia a na výročie sa v mesiaci jún plánuje prekvapenie pre turistov a to spoločné posedenie v prírode pri guláši a občerstvení.

výbor KST-Otlak v plnom obsadení