Výročná členská schôdza

    Schôdzu oficiálne otvára predseda klubu Jozef Hanák za účasti cca. 25 našich členov. Je tu ideány priestor na zhodnotenie činnosti klubu, bilanciu za uplynulý rok, návrhy na zlepšenie, lepšia informovanosť našich zájazdov na informačných tabulách, podnety ale jaj kritické stanoviská našich členov. Nasleduje plán turistických akcií na rok 2014, činnosť VHT a dotácia klubu na jej činnosť na rok 2014. Po diskusii a uznesení výročná členská schôdza končí.

Ďakujeme za účasť a prajeme veľa úspechov v našej činnosti v nasledujúcom období.

Výbor KST Otlak

nechýbalo prezeranie kroniky nášho klubu od jeho vzniku