Výročná členská schôdza

   Po roku sme sa opäť stretli v zasadačke Obecného úradu v Nitr. Rudne na výročnej členskej schôdzi, tentokrát sa nás stretlo 31, účasť opäť chudobná, skoro 50% takže sa lepšíme. Schôdzu otvoril predseda klubu Jozef Hanák, podal správu o činnosti klubu za minuloročné obdobie 2014. Aktivity klubu boli celkom dobré a úspešné až na obsadenosť niektorých zájazdov. Predseda vyzdvihol úspechy v brigádnickej činnosti a spoluprácu s Obecným úradom.

Na schôdzy bol účastný aj starosta obce Róbert Štrbák, ktorý ocenil našu prácu v obci. Hospodárska správa s dobrým pozitívnym bilancovaním odznela od hospodárky Majky Ďuricovej, správu dozornej rady predniesla jej členka Marta Kohútova. Podpredseda klubu Ing. milan Balaščák predstavil plán turistických akcií na rok 2015 a zmienil sa o činnosti VHT.

Nasledovala voľba nového člena výboru, z postu odstúpila Vierka Haragová a zvolený bol Mgr. Miroslav Račko. Diskusia sa niesla v búrlivej atmosfére, odzneli pripomienky k brigádnickej činnosti, záloham, rezonovali stanovy klubu a množstvo ďaľších otázok a pripomienok, proste schôdza so všetkým čo k nej patrí.

Následne pokračoval výber členských poplatkov a výdaj turistických kalendárov. Potom už len voľný priebeh, občerstvenie a družná debata spojená s prezeraním troch kompletných kroník od roku 1997. Poslední účastníci opustili rokovaciu sieň o 22:30 hod.

Dovidenia - dúfajme že tento rok bude prajný a úspešný....

Horám zdar!!!