Májová žúrka

KST OTLAK Nitr. Rudno sa vyznačuje širokým spektrom svojich aktivít. V sobotu 28. 5. 2016 zorganizoval kultúrnospoločenskú akciu ,,Májožúrka", stretnutie milovníkov prírody a priateľskej spoločnosti priamo v podhorskej lokalite ,,Madvova studnička". Podujatie bolo organizačne dosť náročné. O 17,00 hod sa prišli potešiť rodičia s menšími deťmi, ktorým sme pripravili opekačku. Oficiálne zahájenie bolo načasované na 19,30 hod. Naši kuchári pod vedením Vladka Pokorného pripravili chutný a voňavý guláš, podávalo sa pivko, kofola, či káva. Po 20,30 hod v prírode nám spríjemnili hudobné skupiny Ars Nova a Lega. Účastníci sa výborne zabávali až do polnoci v kulise peknej hudby či piesní, pri pivku a guláši. Atmosféra asi 120 návštevníkov pod nočným hviezdnym nebom bola výborná. Ešte raz veľká srdečná vďaka všetkým aktívnym členom, ktorí sa podieľali na organizačnom zabezpečení Májožúrky. 

Jozef Hanák, predseda KST OTLAK