3. 2. Výročná členská schôdza FOTO

KST OTLAK zvolal výročnú členskú schôdzu 3. 2. 2018. Konala sa v zasadačke Ocú Nitr. Rudno o 16,00 hod. Otvoril ju predseda klubu Jozef Hanák, privítal 38 účastníkov a následne predniesol správu o činnosti za rok 2017. Konštatoval, že činnosť bola aktívna s uskutočnením plánovaných akcií. Nasledovala hospodárska správa hospodárky Majky Ďuricovej. Zaznela veľmi dobrá finančná bilancia, čo potešilo všetkých členov schôdze. Diskusia sa zaoberala rôznymi návrhmi, či pripomienkami zlepšenia účelovosti a efektívnosti niektorých plánovaných akcií, s ktorými nás oboznámil Miňo Balaščák - podpredseda klubu. Občerstvenie, priateľská i pracovná debata potrvali do 20,00 hod. Popri nej prebiehal predaj členských známok a výdaj turistických kalendárov. Všetci sa tešíme na vydarenú a úspešnú činnosť turistických aktivít tohto roka. ,,Horám zdar!" 

Jozef Hanák - predseda turistického klubu Otlak