15.9. Stoh, Chleb UPOZORNENIE - Zájazd je potrebé uhradiť!

23.08.2018 21:36

Odchod z Nitr. Rudna o 6,00 hod. 

Poplatok: člen 6,00 € a nečlen 8,00 €.

Možnosť menej náročnej trasy cez Jánošíkové diery. 

Upozornenie: Zájazd je potrebné uhradiť osobne alebo na účet predsedu oddielu čím skôr z dôvodu naplnenia autobusu a záujmu náhradníkov.