POZVÁNKA na výročnú členskú schôdzu

06.01.2019 20:31

Výbor KST OTLAK Nitr. Rudno pozýva všetkých svojich členov ako aj záujemcov o členstvo na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v Kultúrnom dome pri Obecnom úrade Nitr. Rudno dňa 26.1.2019 (sobota) o 17:00 hod. Zbilancujeme uplynulú sezónu a oboznámime sa s akciami v roku 2019. Predmetom schôdze bude aj voľba nového výboru. Ešte raz vás všetkých srdečne pozývame.