Na tejto stránke sa môžete dozvedieť všetky dôležité informácie, ktoré Vás budú zaujímať, o našom turistickom oddiele KST OTLAK od jeho vzniku až po súčasnosť.


Taktiež tu môžete získať základný prehľad o našej obci Nitrianske Rudno nachádzajúcej sa pod Rokošom v nádhernom prostredí Strážovských vrchov.

 

Radi by sme Vás priebežne informovali o najvýznamnejších akciách organizovaných KST OTLAK aj touto cestou.


Veríme, že naša stránka sa Vám stane príjemným spestrením pri surfovaní po internete a zdrojom nových poznatkov a informácií o nás.


Klub Slovenských Turistov OTLAK
 

 

 

Novinky

Veľká Fatra - Flochová

28.09.2018 11:29
13. 10. 2018 sa plánuje Veľká Fatra - Flochová odchod: 6,00 hod. z Nitr. Rudna V prípade účasti 40 záujemcov bude cena: 3,00 € pre člena a 5,00 € pre nečlena. V opačnom prípade sa cena prepočíta.  Na zájazd je potrebné sa nahlásiť do 7. 10. 2018 a uhradiť čím skôr. Ďakujeme!

15.9. Stoh, Chleb UPOZORNENIE - Zájazd je potrebé uhradiť!

23.08.2018 21:36
Odchod z Nitr. Rudna o 6,00 hod.  Poplatok: člen 6,00 € a nečlen 8,00 €. Možnosť menej náročnej trasy cez Jánošíkové diery.  Upozornenie: Zájazd je potrebné uhradiť osobne alebo na účet predsedu oddielu čím skôr z dôvodu naplnenia autobusu a záujmu náhradníkov.

Miňova 60-tka

04.01.2018 20:00
S veľkou poctou a radosťou oznamujeme, že náš podpredseda klubu Ing. Milan Balaščák sa 19. 12. 2017 dožil krásnych 60 rokov. K tomuto významnému životnému jubileu mu všetci Otlakári prajú veľa dobrého zdravia, šťastia, lásky a hlavne potešenia z jeho klubovej funkcie, ktorú už dlhodobo zastáva...