Z krátkej histórie - KST OTLAK - NITRIANSKE RUDNO

   Za prvú nádejnú iskru pre zrod nášho klubu možno považovať náhodné stretnutie viacerých mladých milovníkov prírody Nitrianskeho Rudna ako účastníkov organizovaného „Silvestrovského výstupu na Rokoš v roku 1996". Trochu závistlivo poškuľujúc po reprezentácií organizovaných turistických klubov z okolitých podhorských obcí sa rodí myšlienka založiť podobnú organizáciu aj v našej obci.

   Tento elán a nadšenie sa stáva realitou, keď zakladajúci aktéri Ing. Ľuboš Belanec, Mgr. Drahomír Račko a Slavomír Kohút spečaťujú tento odvážny zámer dňa 1.7.1998, tu totiž KST - OTLAK NITR. RUDNO je oficiálne registrovaný a stáva sa členom veľkej rodiny turist. klubov Slovenska

   Ustanovujúca schôdza, ktorá sa konala 12.3.1999 skonštatovala úspech zámeru, členskú základňu tvorilo 24 osôb, vedením klubu bol poverený Ing. Ľ. Belanec, podpredsedom sa stal Mgr. Drahomír Račko, tajomník Slavomír Kohút, hospodár Mgr. Martin Škraban a člen výbor Viliam Petriska. Dozorný výbor tvorili Jozef Hanák, František Račko a Radoslav Kohút. Prvou organizovanou akciou 13.3.1999 bola údržba a Čistenie značeného chodníka Dlžín -Veľká Magura - Kanianka za účasti členov. V priebehu roka sa akcie väčšieho rozsahu neorganizovali, nastáva akýsi útlm. Až na jeseň 3. októbra riadiaci výbor ponúka prvý organizovaný zájazd „Jánošíkove diery- Malý Rozsutec - Terchová", ktorého sa zúčastnilo takmer 60 osôb. V decembri sa s úspechom experimentoval projekt „ S Mikulášom pod Rokošom" a záver roka sa oslávil Silvestrovským výstupom na Rokoš, kde sa konečne Rudňanci reprezentovali svojou klubovou organizáciou, ktorá ako jediná sa zhosťuje prevádzkovaním horského bufetu tejto tradičnej zimnej akcie.

  


 

 

Vážení priatelia, milovníci prírody, milí turisti!Jozef Hanák
predseda KST OTLAK Nitrianske Rudno

V mene KST-OTLAK Nitrianske Rudno, ako aj osobne si vás srdečne dovolím privítať na našej internetovej stránke, formou ktorej Vám chceme čo najaktuálnejšie priblížiť prácu, aktivity a zaujímavosti nášho mimoriadne početného 220 členného turistického klubu.

Čas neúprosne letí a už sme spomienkovou akciou oslávili 10. výročie jeho založenia. Vrátiac sa mysľou späť do obdobia vzniku našej organizácie, kedy sa rodila prvá osnova jej činnosti, nedá mi zatajiť pocit spokojnosti a veľkého úspechu. Veď dá sa obrazne povedať, že z malého horského potôčika sa postupom času s pomocou nadšených a zanietených členov výboru, ako aj ostatných aktívnych priaznivcov stala mohutná rieka bohatého vodného toku. No začiatky neboli vôbec ľahké, pravdu povediac prameň tejto rieky sa dlho hĺbil, čistil a upravoval. Hľadali sa formy, ako čo najefektívnejšie postaviť pevný základ pre aktivity nášho klubu. Znie to takmer neuveriteľne, že za takýto pomerne krátky čas sa naša turistická rodina tak rýchlo rozrástla a to z 18 na 300 členov, nie je to preklep ani zázrak, ale skutočnosť. Často sa zamýšľam, jak je to možné? Čo vlastne pritiahlo také množstvo ľudí do našej organizácie? Odpoveď hádam nebude moc zložitá. Myslím, že v prvom rade dobrá, príjemná a priateľská spoločnosť, mimoriadne aktívna, široko spektrálna činnosť nášho klubu, dobré technické vybavenie, ale hlavne bohatá ponuka cenovo dostupných a veľmi zaujímavých turistických zájazdov, možno povedať do všetkých prírodných oblastí našej vlasti, ale i v zahraničí. Našu výpravu už tradične tvorí 90-členný turistický pelotón, pohodová a priateľská atmosféra sa stala úplnou samozrejmosťou. Nezabúdame ani na naše deti, možno nasledovníkov započatého diela, pre ktoré pripravujeme športovo-súťažné a spoločensko-kultúrne podujatia. Najnovší priestor pre svoju záujmovú činnosť sme poskytli 14 člennej tanečnej skupine S&G. Tak asi by znela činorodá minulosť a prítomnosť záujmového diania. Jej ďalší osud budúcnosti záleží na vedení klubu, obce, ako aj od každého nášho člena. Ako predseda klubu sa pousilujem vynaložiť maximálnu snahu, svoje schopnosti a možnosti pre čo najlepší aktívny chod a postavenie nášho klubu OTLAK. Hoc tvoríme početnú turistickú rodinu, vstupná brána je otvorená pre každého záujemcu, ktorého naša činnosť osloví, u nás sú všetci srdečne vítaní.

Záverom chcem úprimne všetkým popriať veľa krásnych a príjemných chvíľ strávených v spoločnosti našej OTLAKARSKEJ rodiny počas turistických akcií v prekrásnej panoráme našich hôr, lesov, vrchov a iných zaujímavostiach nevšedných tajov čarokrásnej zázračnej prírody.

Z postu predsedu klubu by som Vás tak isto veľmi milo privítal aj ako vzácnych hostí, či turistických návštevníkov našej podhorskej obce Nitrianske Rudno, ktorá leží v malebnej prírode doliny pod čarokrásnou siluetou,, spiaceho mnícha“ Rokošského pohoria. Jej osídlenie siaha až do obdobia Veľkej Moravy, no však prvá písomná zmienka pochádza z roku 1275-uvádzajúc ako osadu s ťažbou železnej a striebornej rudy, patriacu zemianskemu rodu Diviackovcov, Ujfalušiovcov a neskôr Rudnayovcov. Čas neúprosne letí a z historickej malej osady sa postupne vyvinula moderná stredisková obec, ktorej okolitou prírodou sa Vás pokúsim orientačne posprevádzať. Turistický smerovník umiestnený na autobusovej zastávke SAD-zdravotné stredisko namieri vaše prvé vychádzkové kroky žltou značkou, ktorá vás dovedie k neďalekému oddychovému stanovišťu.Tu malá chvíľka chvíľka posedenia, či zastavenia poskytne určite každému začínajúcemu pútnikovi nádherný panoramatický výhľad na celú Rudniansku dolinu, ktorá je obkolesená prekrásnou prírodnou panorámou pohorí a vrchov. Západne ju lemuje rozsiahle Strážovské pohorie Nitrických vrchov, severovýchodne zas pohorie Magury, končiace impozantným skalnatým vrchom Strážov ( 1213 m n. v. ).
Z bližšej charakteristiky vyplýva, že poloha podhorskej obce s nadmorskou výškou 315 m vytvára ideálny priestor pre širokospektrálnu rekreačnú a turistickú činnosť, o čom svedčí domáca i zahraničná návštevnosť turistov a rekreačných hostí. K tomu primerane zodpovedá vybudovaná obchodná sieť i poskytované služby. Akýmsi malým rajom vodných športov a rybolovu je určite dobre známa „ Rudnianska priehrada“, ktorej súčasťou je moderne vybudovaný autocamping, poskytujúci rekreačné, reštauračné a ubytovacie služby a v letnom období i kultúrny program. Pozdĺž vodnej nádrže sa tiahne cykloturistický chodník, ktorý je súčasťou 162 km dlhého „ Bojnického okruhu “.

Neďaleký priľahlý svah priehrady tvorí upravený priestor s možnosťou stanovania. Takmer rozprávkovú kulisu obce tvorí nádherná kompozícia „siluety spiaceho mnícha “, vytvarovaná z pohoria Rokoš, na území ktorého sa nachádza veľké množstvo chránených rastlín a živočíchov. Chránená krajinná oblasť tu určite ukrýva rôzne prírodné tajomstvá, ktoré orientačne neznámym turistom pomôžu poodhaliť ochotní a skúsení sprievodcovia z miestneho KST – OTLAK. Pomerne dobre vyznačené chodníky prevedú aj náročného turistu legendárnou „ Kossuthovou jaskyňou “ (údajný úkryt povstalcov Lajosa Kosutha roku 1848 ), hrebeňom Nitrických vrchov, s oddychovým pozastavením na vrchole Rokoša 1010 m n.v. pri pamätnom pomníku slávnych národovcov Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka, ktorý pripomína históriu a česť týchto dejateľov. Z tohto miesta každému určite zablúdi pohľad na neďalekú pomerne zachovalú zrúcaninu Uhrovského hradu z 13. stor. a nadrozmernú mohylu padlých partizánov - „ Jankov vŕšok “ s pozadím celej bánovskej doliny.
Nezabudnuteľný zážitok nejednému turistovi pripraví majestátny vrchol Predného Rokoša 950 m n. v. , dekorovaný „ Krížom viery a nádeje “. Jeho juhovýchodný svah tvoria vysokočnejúce skalné útvary, ktoré poskytujú vtáčí pohľad na panorámu celej rudnianskej doliny a širokého okolia Hornonitrianského regiónu.

Dominantou obce je starší rímsko-katolický kostol sv. Svorada a Benedikta, postavený v klasicistickom štýle v roku 1816. Tu totiž na priľahlej starej fare v rokoch 1822 – 1850 pôsobil významný skalický rodák, kňaz, ľudomil a svetachýrny zázračný lekár tela i duše Fraňo Madva, ktorý sa preslávil odbornými radami a úspešnou liečbou bylinkami. Na jeho počesť bol v roku 1925 postavený pomník s pamätnou tabuľou, ktorý dnes slúži ako historická pamiatka. Tak isto sa postupne realizuje odvážny zámer budovania náučno-poznávacieho „ Madvovho chodníka “, vedúceho od miestneho kostola pohorím Rokoša až k hrobu slávneho dejateľa v Nitrianskych Sučanoch. Cieľom zámeru je odborná dokumentácia bohatej flóry, fauny a ostatných prírodných zaujímavostí, vyskytujúcich sa v menovanej oblasti.

Pevne verím, že turisti, ktorí navštívia obec Nitrianske Rudno si určite vyberú zo širokej ponuky rekreačných možností i služieb, ktoré im táto podrokošská dedinka ponúka a svoju spokojnosť vyjadria tým, že sa sem opäť radi vrátia.

 

Tak príjemný pobyt a dovidenia.