Možnosť poukazovať peniaze na účet KST Otlak Nitrianske Rudno

 

číslo účtu:

SK94 7500 0000 0040 2995 7250               ČSOB  banka

 

variabilný symbol:

  • za známky         12023
  • za akcie             x2023       ( x - číslo mesiaca, v ktorom sa akcia uskutoční

                                                  napr. akcia v máji – 52023)

Do odkazu pre príjemcu napísať svoje meno.