Možnosť poukazovať peniaze na účet KST Otlak Nitrianske Rudno

 

číslo účtu:

SK16  5200  0000  0000  0512  5830                   ČSOB (OTP) banka

 

variabilný symbol:

  • za známky         12022
  • za akcie             x2022       ( x - číslo mesiaca, v ktorom sa akcia uskutoční

                                                  napr. akcia v máji – 52022)

Do odkazu pre príjemcu napísať svoje meno.