Náš tím

Náš tím

Organizačná štruktúra klubu:


 Predseda:

 

 Podpredseda:

 Ing. Milan Balaščák

 Tajomník:

 Radko Kohút

 Hospodár:

 Mária Ďuricová

 Člen výboru:

 Mgr. Drahomír Račko

 

 

Dozorný výbor:

 

 

 Predseda:

 PhDr. Milena Pánisová

 Člen výboru:

 Marta Kohútová

 

 Antónia Adamcová

 Kronikár

 Zuzana Hanáková

 Inštruktor VHT, lezecká činnosť:

 Ing. Milan Balaščák

 Správca webovej stránky

 PhDr. Milena Pánisová (Miňa)

 Vedúci zájazdov:

 

 Turistický sprievodca:

 Ing. Milan Balaščák

 Správca klubovej miestnosti:

 Monika Kašubová