Prihlásenie na zájazd

KST Otlak oznamuje o zmene pravidiel pre prihlasovanie na turistický zájazd. 

Prihlasuje sa vždy mesiac pred termínom zájazdu u predsedu KST Otlak Jozefa Hanáka. 

Poplatok za zájazd je potrebné uhradiť do 15 dní od začatia prihlasovania sa a to:

-     u predsedu Jozefa Hanáka alebo

-     na číslo účtu 9054084001/5600  Prima banka

      v tvare IBAN SK7456000000009054084001

Pokiaľ do 15 dní nebude prihlásených minimálne 35 miest a zaplatená záloha za zájazd, turistický zájazd sa zruší a následne sa vráti záloha za zájazd. 

Alternatíva je možná individuálnou dopravou a následne dotáciou klubu za dopravu, ktorá bude stanovená za zájazd.

Opatrenie sa zaviedlo v dôsledku nízkeho počtu prihlásených účastníkov a zároveň veľkej dotácie klubu za prázdne miesta v autobuse.

Za porozumenie ďakujeme.