Členstvo v KST OTLAK

 

Členské známky 2023

 

PREČO ZVYŠUJEME ČLENSKÉ

Vážení priatelia, členovia Klubu slovenských turistov. V máji tohto roku sme na chate Žiar diskutovali s predsedami regiónov a sekcií ako udržať KST na úrovni požiadaviek doby a kde na to vziať. Nedalo sa vyhnúť ani otázke zvyšovania členského. Dospeli sme ku konsenzu, že je to jeden z tých krokov, ktoré treba urobiť, aj keď sú nepopulárne. Výkonný výbor následne pripravil návrh úpravy členského tak, aby sa viac dotkol členov v aktívnom veku, menej tých, čo majú nižšie príjmy: základná členská známka z 11 na 15 €, študentsko-seniorská zo 7 na 10 €,  deti do 15 rokov a seniori nad 70 rokov bez zmeny - naďalej 5 €. V septembri bol návrh predložený na valnom zhromaždení a po konštruktívnej diskusii zaň zahlasovala veľká väčšina delegátov. Bez zmeny zostáva percentuálny pomer rozdelenia výnosu z členského medzi klub, región a ústredie (40-20-40). Mierne si teda polepší nielen príjmová strana centrálneho rozpočtu KST, ale aj vaše klubové pokladnice. S platnosťou od 1. 4. 2022, po dlhšej dobe teda zvyšujeme členské. V situácii, do ktorej sa dostala globálna ekonomika, je to, verte mi, potrebné. Už druhý rok sa nám pod nohy pletie a do všetkého nepríjemne mieša „hnusoba“ COVID. Má to dopad nielen na naše turistické plány, ale na celú ekonomiku. Z pandémie sa vyliahla inflácia, nahor idú ceny energií, stavebných a konštrukčných materiálov, papiera, základných potravín. Zdražovanie pocítia naše domácnosti, aj naša organizácia. No vďaka zvýšeniu členského budeme na vyššie režijné náklady predsa len pripravení trochu lepšie, ako keby sme sa k úprave členského neodhodlali. Ďakujem všetkým za pochopenie. Máme pred sebou Vianoce a bilancujeme rok. Napriek všetkým komplikáciám, napriek tomu, že v otázke ako má ďalej fungovať svet nie sme jednotní, neklesajme na duchu. Hľadajme priateľov, nie nepriateľov. Do Nového roku Vám želám zdravie, pokoj v duši a veľa splnených turistických cieľov.

 Peter Dragúň, predseda KST

 

 

 

 

Členské poplatky, rok 2023:


Výška schváleného členského :

  • základný: 15 €,
  • študenti okrem študentov externého štúdia (od 16 rokov maximálne do 26 rokov) a dôchodcovia (od 62 do 69 rokov): 10 €,
  • deti do 15 rokov, dôchodcovia nad 70 rokov a držitelia preukazov ZŤP: 5 €,
  • čestný člen KST 0 €,

Percento rozdelenia členských príspevkov je nasledovné:

  • 40 % z členských príspevkov bez hodnoty poistenia bude poskytnutých klubu/odboru KST,
  • 40 % bez hodnoty poistenia ústrediu,
  • 20 % bez hodnoty poistenia regionálnej rade KST.

Okrem toho sa niekde platí naviac aj klubový poplatok, podľa rozsahu klubových výhod.

 

 

Členské známky pre rok 2023

Typ
členskej    známky

známka

KST 40%

REG 20%

KLUB 40%

poistné

klub platí
na REGION

region platí na ústredie

15,00 €

13,50 €

5,40 €

2,70 €

5,40 €

1,50 €

9,60 €

6,90 €

10,00 €

8,50 €

3,40 €

1,70 €

3,40 €

1,50 €

6,60 €

4,90 €

5,00 €

3,50 €

1,40 €

0,70 €

1,40 €

1,50 €

3,60 €

2,90 €

 

 

Známky na rok 2023

 

 

Dospelí                                                                 15€

Deti do 15 rokov                                                    5€

Študenti denného štúdia do 26 rokov               10€

Dôchodcovia do 69 rokov                                   10€

Dôchodcovia nad 70 rokov, ZŤP                          5€