VHT

Svoju aktívnu činnosť zahájila sekcia vysokohorskej turistiky (VHT).