Charakteristika regiónu

Charakteristika Hornonitrianskej kotliny

 

    Oblasť, ktorú zachytáva táto mapka, tvorí z hľadiska administratívneho členenia okres Prievidza. Historicky je však pre ňu zaužívaný aj názov Horná Nitra.

    Z hľadiska geomorfologického ju tvorí Hornonitrianska kotlina a okrajové časti Strážovkých vrchov na severozápade a Vtáčnika na juhu.

    Naša obec Nitrianske Rudno, leží v jej západnej časti, na styku masívu Rokoša s Rudnianskou dolinou, ktorá tvorí jednu zo štyroch dolín Hornonitrianskej kotliny. Katastrálnym územím našej obce preteká riečka Nitrica, na ktorej je vybudovaná vodná nádrž Nitrianske Rudno, ktorá okrem toho že je zásobarňou vody pre priemysel v neďalekých Novákoch, je aj významnou rekreačnou oblasťou.