2022

Silvester na Rokoši

1 | 2 | 3 >>

Vrchhora

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Suchý vrch

1 | 2 | 3 | 4 >>

Babia hora

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vysoké Tatry - Javorová dolina

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Rudniansky deň

1 | 2 | 3 >>

Západné Tatry

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Nízke Tatry - Zadná hoľa

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Sučiansky hrad, Katova skala

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Záruby

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Otvorenie turistickej sezóny 2022 - Rokoš

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Výročná členská schôdza (12.3.)