Ľadový štít

na Hrebienku

Ľadový štít od Teryho chaty

na vrchole Ľadového štítu